Een mantelzorgwoning

jaren-30-woning-nieuwbouw

Een mantelzorgwoning is een woning voor de betreffende mantelzorger op hetzelfde terrein als degene waarvoor gezorgd wordt. Deze woning kan bij elk type woning aangebouwd of naast gebouwd zijn. Bijvoorbeeld bij een eengezinswoning. Een mantelzorger is een persoon die zorg biedt aan zieken, gehandicapten of andere mensen die hulp nodig hebben. Dit is vaak een persoon die een familielid, kennis of vriend is van degene die hulp nodig heeft. De zorg is vaak langdurig en de mantelzorger wordt niet betaald. Doordat de mantelzorger heel erg vlakbij woont kan er snel hulp ondernomen worden.

Wat zijn de regels bij een mantelzorgwoning?

Voor een mantelzorgwoning gelden een aantal regels/voorwaarden. Voor de grootte van de woning is er een bepaalt limiet. De woning mag namelijk 100m2 groot zijn. Ook zijn er een aantal regels die te maken hebben met de afstand van de mantelzorgwoning en de woning van degene die verzorgd wordt. Als de woning binnen 4 meter van de hoofdwoning staat, mag de mantelzorgwoning niet hoger dan 5 meter zijn. Daarnaast mag de mantelzorgwoning ook niet hoger zijn dan de hoofdwoning van degene die verzorgd wordt. Ook mag een mantelzorgwoning alleen geplaatst worden op een terrein waar al een bestaande woning aanwezig is.

Moet je een vergunning aanvragen?

Als je een mantelzorgwoning in de tuin van de hoofdwoning wilt bouwen is hier in principe geen vergunning voor nodig mits de woning echt gebruikt wordt voor mantelzorg. Voor een pre-mantelzorgwoning is wel een vergunning nodig. deze woning is bedoeld als je nog geen zorg hoeft te verlenen maar dit is de toekomst eventueel wel zo is. Hier zitten wel een aantal regels en voorwaarden aan verbonden. Een vergunning kun je online aanvragen. Om goed voorbereid te zijn op de aanvraag kun je in gesprek gaan met de gemeente over welke eisen er zijn.