Incasso info belangrijk bij oplossen betalingsproblemen

Incasso info

Wanneer je als bedrijf te maken krijgt met een zakelijke relatie met betalingsproblemen is dat heel vervelend. Uiteindelijk ben je geïrriteerd vanwege het feit dat jouw rekeningen niet worden betaald, maar anderzijds wil je ook niet dat de vaak al jaren goede relatie met de klant op het spel wordt gezet. CBMK biedt hiervoor een oplossing. Je kunt de incasso info van de betreffende klant overdragen naar deze financiële dienstverlener. Die gaat met de klant in gesprek. Meestal kan een betalingsregeling worden getroffen. Een juridisch traject met een rechtszaak kan dan achterwege blijven.

Incasso info

Persoonlijke benadering

Het geheim achter de succesvolle methode van CBMK is de persoonlijke benadering. Op basis van de incasso info die jij als klant van CBMK hebt aangeleverd gaat één van de specialisten in gesprek met jouw zakelijke klant. Daarbij wordt geprobeerd om uit te zoeken wat de reden is waarom er een betalingsachterstand is ontstaan. Vaak blijkt, dat het nog wel meevalt met de problemen, en kan er een oplossing worden gevonden, waarmee jij als eiser en de klant tevreden zijn. Het bijkomend voordeel van een intermediair als CBMK is, dat jij geen lastige gesprekken met je klant hoeft te voeren.

Meerwaarde voor de klant

Doordat er bij CBMK wordt gekeken naar de incasso info van jou als eiser en wordt geluisterd naar de klant is er vaak een passende oplossing te vinden, zoals het verbeteren van de debiteurenadministratie van de klant. Want die heeft op zijn beurt ook te maken met slecht betalende klanten. Door zijn administratie te verbeteren kunnen achterstallige rekeningen worden geïnd en komt er meer geld beschikbaar. Van dat geld kan de factuur van de eiser worden betaald. Deze methode van CBMK heeft dus ook meerwaarde voor jouw klant.