Veilig hijsen certificaat

Het veilig hijsen certificaat is onontbeerlijk, wanneer gewerkt wordt met hijswerktuigen. Nog steeds gebeuren er ongevallen, die kunnen worden vermeden door dit certificaat te behalen. Onveilig omgaan met hijswerktuigen veroorzaken bedrijfsongevallen die niet nodig zijn. Gevaar en ontevreden klanten ontstaan door ondeskundig gebruik van hijsgereedschappen.
Het beroep wat ik uitoefen, bestaat voornamelijk uit lasten aanslaan en deze verplaatsen. Ik ben blij dat ik dit dit certificaat mocht behalen. Mensen die dus de bovenloop of portaalkraan bedienen en nog niet in het bezit zijn van dit certificaat zijn dé beoogde personen die in aanmerking komen voor deze opleiding. Deze studie bestond uit leerprocessen die in theorie plaatsvinden maar ook in de praktijk. Ik heb geen speciale vooropleiding genoten maar vond de lessen prima te doen.

Theorie en praktijk

De theorie bestaat uit kennis van de Arbo-wet, behandeling van lasten, hijswerktuigen en maximale werkbelasting. Het theoriegedeelte vond ik makkelijk te doen. Met een groep van 6 personen kregen we voldoende aandacht tijdens de theorie maar ook in de praktijk. Het praktische gedeelte bestond uit de veiligheid, het verplaatsen van lasten en het gebruik van hulpmiddelen.
Deze curcus werd gegeven in 2 dagdelen maar er kon ook gekozen worden voor één hele dag. De opleiding werd afgesloten met een examen voor de praktijk en theorie. Mijn met succes behaalde certificaat is 5 jaar geldig.